Dokumentai

Vilniaus Žemynos gimnazijos nuostatai 2022-02-23 – Siųstis

Vilniaus Žemynos gimnazijos 2022 m.m.  metinis veiklos planas – Siųstis

Vilniaus Žemynos  gimnazijos 2023-2026 m.m. strateginis planas – Siųstis

Vilniaus Žemynos  gimnazijos 2022 pažangos ataskaita – Siųstis

Vilniaus Žemynos  gimnazijos 2021-2023 m.m. ugdymo planas – Siųstis